Jäsenyys

 

Metsästysseura Ruhtinan Erä ry

Tarjoa metsästysmaita vuokralle

Hae jäseneksi

Jäsenyys

Voit tutustua seuran toimintaan ennen jäsenhakemuksen lähettämistä. Opit tuntemaan jäseniä, ja ehdit kokea, mitä seuratoiminta on.

Ota yhteyttä seuraan. Voit lähettää tutustumispyynnön verkkosivujen lomakkeella, tai ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan taikka sihteeriin.

Jäsenhakemuslomake on verkkosivuillamme, josta se on helppo lähettää yhdistykselle. Hakemukset käsitellään seuraavassa kokouksessa, jossa uudet jäsenet hyväksytään seuraan.

Metsästäjätutkinnon suorittaminen etukäteen on hyödyksi. Sillä on helppo osoittaa kiinnostus ja motivaatio harrastusta kohtaan.

Tervetuloa metsästysseuraan

Tutustu toimintaan

Hirvieläinten ajo
Passi
Pienpetopyynti
Riistalaskennat
Talkoot
Vieraskortti metsästykseen
Jäsenhakemus

Metsästysoikeus

Seuran vuokraamat maat kuuluvat maanomistajille. Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme heitä ja heidän omaisuuttaan. Pidämme omistajiin ystävälliset ja avoimet välit.

Jäsenyyden etuja

Yhteisöllisyys
Laajat maa-alueet
Rikkaammin riistaa
Pyyntiluvanvaraiset lajit
Monipuolinen metsästys
ja riistanhoito
Hirvenpyyntiluvat

Jäsenen vastuut

Sääntöjen noudattaminen
Päätösten noudattaminen
Ammuntaharjoitukset
Riistanhoito
Talkoot
Jäsenmaksut
Yhteishenki

Vierasjahdit

Myymme vieraskortteja seuran ulkopuolisille metsästäjille. Vieraskorttilaisen on metsästettävä yhdessä jonkun seuran jäsenen kanssa. Vieraskortteja löytyy seuran majalta tai niitä voi tiedustella seuran sihteeriltä.

Ruhtinan Erä ry järjestää vierasjahdit seuran vuosittaisten päätösten puitteissa. Ulkolaisille ryhmille jahti järjestetään nopeillakin aikatauluilla.

Hinnasto 5.3.2024, hinnat euroja, alv 0 %, Ruhtinan Erä ry.

Hinnasto. Ruhtinan Erä ry. Kaikki hinnat ovat alv 0 %. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Tervetuloa -video

Mitä jäsenhakemukseen?

Kilpailut. Ampumaharrastus. Koirakoetoiminta. Ampumakokeet, mille riistalle. Talkoot. Riistanhoitotehtävät. Vieraspetopyynti. Omat metsästyskoirat, miten käyttö voisi auttaa seuraa? Millaista riistaa sinua kiinnostaa metsästää? Omistatko maata seuran alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä? Mahdollinen aiempi toiminta metsästysseuroissa. Suosittelijat seuran sisältä tai muilta seuraan liittyviltä henkilöiltä.

Jäsenhakemuksessa kannattaa mainita, jos harrasteissa on jo metsästysseuran jäsenyyttä hyvin tukevia osioita. Vaikka niitä ei olisikaan, hae silti – meistä jokainen on aloittanut joskus. Ensin opetellaan pyyntialueet, -tavat ja tutustutaan porukkaan. Metsästyskoirakokeet, ampumaharjoitukset, riista-aiheiset koulutukset, nuorten erä- ja metsästysleirit ja hirvipeijaiset on osa seuran toimintaa. Elinympäristöjen hoito ja riistalaskennat ovat vuosittaisia. 

Meillä on aktiivisesti toimiva hyvä yhteisö. Seuran jäseniä on kaikista ikäluokista, aloitteiljoista konkareihin. Tule rohkeasti mukaan toimintaan!

ha metsästysmaita

Maankäyttöasioissa palvelevat seuran puheenjohtaja ja sihteeri.

Jäseniä

Seuran jäsenmäärästä puolet metsästää hirviä.

Hirvikiintiö

Kolmentoista hirven kiintiö on jaettu kahdelle hirviporukalle.

Perustamisvuosi

60. juhlavuosi seuralla vuonna 2023!

Tutustu metsästysseuran toimintaan ennen jäsenyyttä

Johtokunnan tiedote

Yleishyödyllinen toiminta on vapautettu yhteisöjen arvonlisäverosta. Kaikki sivuilla mainitut hinnat ovat alv 0 %. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Tiedoksi uusille jäsenille tai jäseneksi aikoville sekä maanvuokraajille

Ruhtinan Erä ry

 • Perinteikäs ja moderni metsästysseura, joka toimii reilulla tavalla.
 • Seuralla on yksityismaita käytössään noin 7200 ha.
 • Skeet-rata ja hirvirata ovat jäsenten käytössä.
 • Seuralla on nykyaikainen lahtivaja ja savusauna sekä metsästysmaja.
 • Jäseniä on noin 135, joista hirvenpyyntiin osallistuu noin 50 henkilöä.
 • Hirviporukka toimii 2 osassa omilla alueillaan, joskin koko seuran alue on käytössä kaikille tarvittaessa.
 • Seura on osallisena yhteisluvassa, joka helpottaa käytännön metsästystä merkittävästi.
 • Seuran kesäkokouksessa vuosittain päätetään mm. seuraavista asioista: jäsenen vieraiden oikeudesta metsästää seuran vuokramailla.
 • Vuonna 2023 jäsen sai tuoda vieraita mukanaan, maksut 10 €/ päivä tai 25 €/ kausi, karhunkaato seuran maille 150 €. Kerrallaan sai tuoda mukanaan 2 vierasta ja jäsenen oli oltava itse mukana metsällä.
 • Vieraskortteja löytyy seuran majalta tai niitä voi tiedustella seuran sihteeriltä sähköpostilla tai palautelomakkeella.
 • Vieraiden pienpetopyynti on vapaata.
 • Hirven vierasjahti 100 €/päivä, kaatomaksu 200 €/vasa, 250 €/naaras, 400 €/uros+sarvipiikki 50 €/kpl.
 • Jäsenmaksu 50 €/vuosi, liittymismaksu 220 €/aikuinen ja 100 €/alle 18-vuotias.
 • Ulkopaikkakuntalaisen hirvimaksu on +55 €/v.
 • Seura jakaa nuolukiviä maastoon ja pyytää pienpetoja loukuilla sekä kettua jalkanarulla ja lippusiimalla ja kauriita yhteisjahdilla.
 • Uusia maanvuokraajia ja jäseniä otetaan mielellään vastaan. Hakulomakkeita löytyy nettisivuiltamme. Maanvuokrausasiat menevät sekä puheenjohtajan että sihteerin kautta.
 • Alueen kanalintukanta on hyvä tällä hetkellä, sorsamiehille ja -naisille löytyy erinomaiset riistavedet.

Hirvipeijaiset pidetään vuosittain kyläläisille, tutuille ja tuntemattomille. Maanvuokraajille, jotka eivät itse metsästä ja joiden maille kaato tapahtuu, toimitamme hyvän palasen hirvenlihaa.

RUHTINAN ERÄ RY

Matti Kinnunen

Matti Kinnunen
sihteeri

Partnerit & sponsorit

Suomen riistakeskus
Suomussalmen ajokoirakerho
Ruhtinansalmi
Suomen Laikajärjestö ry

Haluatko metsästysseuraan?

Jäsenyys
50 € / vuosi

Ulkokuntalisä
+ 55 € / vuosi

Liittyminen
220 € aikuinen

Liittyminen
100 € alle 18-v.

Lähetä jäsenhakemus

Jäsenhakemus Ruhtinan Erä ry:lle

 

Roskapostisuodatin

Ruhtinan Erä ry
Y-tunnus: 0648543-2
SUOMUSSALMI
FI44 5442 0920 0833 05

Sähköposti
ruhtinanera (at) gmail.com
Sähköinen lomake 
Tietosuojaseloste

Verkkosivut
© 2015-2024, Ruhtinan Erä ry

Toteutus, Anne Tervo